Dades personals

Dades de contacte

Tipus de carnet

30.00€ 15.00€

Dades bancaries

Els socis quedaran renovats automàticament per la següent temporada mitjançant el rebut bancari que es presentarà el dia 10 de gener.
Atorgo el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades en favor de Club de Futbol Castellterçol. El C.F. Castellterçol m'ha informat que puc exercir el meu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com la revocació del consentiment mitjançant l'enviament de correu electrònic a cfcastelltersol@hotmail.com Dono el meu consentiment exprés al Club de Futbol Castellterçol a fi de rebre, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, informació sobre activitats, promocions, ofertes i altres qüestions relacionades amb la seva activitat.